CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 417/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo dán MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán

Cập nhật ngày : 27/01/2021 11:08

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  1.3. QD cong nhan TBKT keo MUF-E1. M13 (final).pdf