CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 386/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm

Cập nhật ngày : 05/12/2019 03:53

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  QD chi dinh to chuc thu nghiem Vien CNR.pdf