CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 385/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm

Cập nhật ngày : 10/12/2019 05:31

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  QD chi dinh to chuc thu nghiem VPQI.pdf