CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định 84/BNN-TCLN ngày 06/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác và thương mại gỗ

Cập nhật ngày : 24/01/2022 02:12

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  công văn khuyến nghị các hiệp hội (số 84) 1.pdf