Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Quy chế 995/ 2010 của Liên minh Châu Âu về Gỗ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/3/2013

Cập nhật ngày : 15/01/2013 03:44


          Tháng 10 năm 2010, Nghị viện và Hội đồng Liên minh Châu Âu đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về Gỗ của Liên minh Châu Âu trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động về Thực thi Lâm Luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường Châu Âu và yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường Châu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”.       

Quy chế 995/2010 của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT hoặc CITES được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của Quy định này.         

Quy chế 995/2010 của Liên minh Châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 3/3/2013.         

Hiện nay Việt Nam và EU đang tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (gọi tắt là VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, quá trình đàm phán chưa kết thúc do vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm giải trình như qui định của Quy chế 995/2010.         

Quí  vị có thể tham khảo toàn văn Quy chế 995/2010 (tiếng Anh và tiếng Việt) cũng như hướng dẫn thực hiện trách nhiệm giải trình (tiếng Anh) trong file đính kèm. 

                               Văn phòng Thường trực BCĐ về FLEGT và Lacey

File đính kèm: