Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quảng Ngãi: triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:05

Để giữ được rừng, nhất là các khu rừng nguyên sinh và rừng tự nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó giải pháp giao rừng cho làng (Tổ dân cư) quản lý, bảo vệ là một trong những giải pháp giữ rừng phát huy hiệu quả.

Tổ dân cư số 4, thôn Xanh, xã Trà Trung, huyện miền núi Tây Trà chỉ có 10 hộ gia đình sinh sống, nhưng bao quanh thôn là những cá n h rừng còn khá nguyên vẹn, với nhiều gỗ quý các loại như: Gõ, Chò chỉ, Lim xanh, Gõ bông lau, Huỳnh đàn... Nhiều cây Lim , cây Gõ có đường kính từ 1 đến trên 2m đã tồn tại hàng trăm năm nay vẫn sừng sững che bóng dân làng. Đồng bào trong thôn cho biết: Có một số người từ huyện Sơn Hà nhiều lần qua đây gạ gẫm cho đốn một số cây lớn, nhưng bà con trong thôn kiên quyết không đồng ý, những cây gỗ này mới còn tồn tại được. Bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm cấp bách của cả cộng đồng, không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng Kiểm lâm. Ngành chức năng và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi cần tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, các địa phương miền núi của tỉnh cần nhân rộng mô hình giao rừng cho làng (Tổ dân cư) quản lý .