CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quảng Nam: Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã

Cập nhật ngày : 23/08/2013 11:44

 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với 151 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp từ 300ha trở lên.

Theo nội dung Quyết định, tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp từ 300ha trở lên, bố trí một trong hai đối tượng sau kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã: người hoạt không chuyên trách cấp xã đang phụ trách công tác kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm hoặc phó trưởng ban nông nghiệp xã. Những người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã, thị trấn được hỗ trợ hằng tháng bằng hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ./.

(Theo Báo Quảng Nam 23/8)