Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

QĐ số 111/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 16/4/2020 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vự Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 17/04/2020 08:39
Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật tự động dự báo, cảnh báo lửa rừng, xây dựng phương án chữa cháy rừng"

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm: