CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Nghị định của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 24/09/2010 05:36

Ngày 24/9/2010 Thủ tưởng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nghị định quy định 5 loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả, bao gồm:

1. Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối;

2. Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội;

3. Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính;

4. Bảo vệ cảnh qua thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng cho các hoạt động du lịch;

5. Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuối trồng thuỷ sản.

Theo đó tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng các dịch vụ môi trường rừng phải thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường cho các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

File đính kèm:  Nghị_định_99NĐ-CP_24092010_chi_trả_DVMTR_[V].pdf