CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán: Chung tay hành động vì sự hồi sinh của đất

Cập nhật ngày : 17/06/2021 10:56

Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán năm nay (17/6/2021) được Ban thư ký Công ước chống sa mạc hóa (UNCCD) đặt trọng tâm vào việc cải tạo, phục hổi đất bị suy thoái. Phục hồi diện tích đất kém chất lượng mang lại khả năng phục hồi kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và an ninh lương thực. Đồng thời, đây cũng là động lực cho việc phục hồi đa dạng sinh học, giảm lượng carbon trong khí quyển đang làm nóng trái đất, giảm tốc độ biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, hành động này cũng sẽ tạo tiền đề cho một sự hồi phục xanh sau đại dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Ban Thư ký Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, trên phạm vi toàn cầu, suy thoái đất ảnh hưởng đến 33% diện tích đất đai của Trái đất, với những hậu quả tác động tới 2,6 tỷ người tại hơn 100 quốc gia. Ngoài tác động đến hệ sinh thái, suy thoái đất có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia và toàn cầu.

Tổng cục Lâm nghiệp, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc (UNCCD), xác định: Tăng tỷ lệ che phủ rừng, nâng cao chất lượng rừng là góp phần lớn cho chống suy thoái đất, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và chống suy giảm đa dạng sinh học, củng cố khả năng phòng chống tiên tai và các dạng thời tiết cực đoan. Một trong những mục tiêu trong Chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp trong thời gian tới là: Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì khoảng 42,0%; Trồng cây xanh, cây phân tán: 1 tỷ cây, bình quân 200 triệu cây/năm.

Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa năm 2021 đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các thành phần xã hội nhằm truyền tải thông điệp: “Chung tay hành động vì sự hồi sinh của đất”. 

Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế