CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Nâng cao năng lực chính sách, pháp luật về tổ chức và quản lý hệ thống các khu bảo tồn cho cán bộ nữ

Cập nhật ngày : 10/06/2014 09:48

Từ ngày 05 – 08/6/2014, tại Quảng Nam, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp cùng Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (dự án PA) tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực chính sách, pháp luật về tổ chức và quản lý hệ thống các khu bảo tồn cho 30 nữ cán bộ, công chức đại diện các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Giám đốc Dự án PA  tham dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao năng lực cho các học viên về tổ chức và quản lý hệ thống các khu bảo tồn. Sau khóa học, mỗi học viên sẽ nắm được các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức, quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam; các chuẩn mực quốc tế đang được áp dụng có hiệu quả đối với  hệ thống các khu bảo tồn trong khối ASEAN và thế giới; các cách tiếp cận mới nhằm xây dựng nguồn tài chính bền vững đối với công tác bảo tồn thiên nhiên nói chung và hệ thống rừng đặc dụng nói riêng./.

BQL Dự án PA