CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Na Hang, Tuyên Quang: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

Cập nhật ngày : 10/09/2013 01:16

 

Huyện Na Hang hiện có trên 16.500 ha rừng phòng hộ; 21.000 ha rừng đặc dụng; 16.000 ha diện tích rừng trồng và nhiều diện tích đất lâm nghiệp khác. Tài nguyên rừng rất phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm như đinh hương, nghiến, trai, sến… Trên địa bàn huyện có 2 Hạt Kiểm lâm. Những năm gần đây việc khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn đã giảm đáng kể, người dân đã có ý thức tốt hơn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Đồng chí Hà Quang Huy, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang cho biết: Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và công tác quản lý, khai thác, vận chuyển lâm sản rói riêng, ngay từ đầu năm, lực lượng kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp 3 lực lượng: Công an, quân đội, kiểm lâm và các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện 13 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 20 vụ cất giữ lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác rừng trái phép và một số vụ vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng khác, thu giữ nhiều tang vật và phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, chuyển các cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng.                                              
          Nhằm kiểm soát tốt công tác khai thác và vận chuyển gỗ và các loại lâm sản, Hạt Kiểm lâm Na Hang đã thành lập 2 trạm kiểm soát lâm sản đặt tại các xã Yên Hoa và Năng Khả. Riêng ở “điểm nóng” xã Năng Khả, hạt đã thành lập thêm 2 chốt đóng tại vị trí ra vào các cửa rừng, mỗi chốt có 2 cán bộ kiểm lâm, 2 cán bộ tuần rừng phối hợp với 1 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ làm công tác tuần tra, ngăn chặn các hoạt động khai thác lâm sản. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Na Hang cũng có 6 trạm kiểm soát tại các xã có rừng đặc dụng và 11 chốt đóng ở những khu vực trọng điểm, những điểm ra vào các cánh rừng; nhờ đó, đã góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật.

Lực lượng kiểm lâm huyện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn. Vận động các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản ký cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý lâm sản. Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu với UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cấp phép khai thác lâm sản cho các gia đình. 8 tháng 2013, UBND huyện và các xã trên địa bàn đã cấp phép khai thác cho 242 hộ gia đình với tổng số trên 1.600 m3  khối gỗ các loại như: Xoan ta, mỡ, gạo, lát hoa, keo, bồ đề...

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm và các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Không ngừng nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ rừng, chung tay, chung sức tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn