CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Mời tham gia khảo sát về hoạt động truyền thông ngành Lâm nghiệp.

Cập nhật ngày : 29/03/2022 01:28

Nội dung khảo sát được chỉ được dùng để đánh giá mức độ chủ động trong truyền thông của các đơn vị và nhu cầu nâng cao hiệu quả truyền thông trong thời gian tới.

Chi tiết tại đường link bên dưới:

link khảo sát