CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Mọi chủ rừng nhỏ ở Việt Nam đều có thể áp dụng chứng chỉ rừng bền vững VFCS/PEFC

Cập nhật ngày : 01/10/2021 08:06

Ngày 29/9/2021 đã diễn ra Hội thảo về chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo nhóm đáp ứng tiêu chuẩn của VFCS/PEFC tại Việt Nam. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc tế (PEFC), Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) bằng hình thức trực tuyến. 

Quản lý rừng bền vững đang là một xu hướng và đòi hỏi tất yếu của thị trường trong nước và thế giới về nguyên liệu gỗ hợp pháp. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, theo đó giai đoạn từ 2020 – 2030 sẽ đặt mục tiêu xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ cho 1 triệu ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ. Một trong những khó khăn của việc thực hiện mục tiêu này là, phần lớn rừng của Việt Nam thuộc sở hữu của các chủ rừng nhỏ với diện tích trung bình khoảng 2-3 ha. Với diện tích rừng nhỏ như vậy, rất khó để xây dựng và thực hiện các chương trình quản lý rừng bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các chủ rừng nhỏ quản lý rừng bền vững, Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) đã xây dựng bộ tiêu chuẩn QLRBV cho nhóm hộ gia đình, hướng tới chứng chỉ rừng phù hợp với quốc tế. Theo đó, chủ rừng có diện tích rừng nhỏ vẫn có thể thực hiện các phương án quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng. Chứng chỉ rừng sẽ được cấp theo nhóm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm gỗ có chứng chỉ của các hộ gia đình, vừa giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, vừa giúp gia tăng giá trị sản phẩm.

Trên phạm vi toàn cầu, Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc tế (PEFC) cũng đã liên kết với 49 hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia để thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ cho trên 300 triệu ha rừng trên khắp thế giới.

Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) là thành viên Quốc gia của Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc tế PEFC kể từ năm 2019, hoạt động dưới sự quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp. Hệ thống thực hiện mục tiêu thúc đẩy chứng chỉ rừng bền vững, tạo dựng và phát triển thương hiệu Chứng chỉ rừng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo Hệ thống VFCS là 55.002 ha, đưa tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn hiệu lực đến nay là 312.268 ha tại 29 địa phương.

Tại Hội thảo, đại diện PEFC đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ các mô hình thành công tại khu vực miền Bắc và miền Trung, đồng thời kết nối các chủ rừng nhỏ với các đối tác trong ngành, các tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế và các chủ rừng khác nhằm thực hiện mục tiêu quản lý rừng bền vững tại Việt Nam.

Văn phòng Tổng cục