CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Mạng lưới cộng tác viên Trang tin điện tử Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 28/09/2010 09:58

Tổng cục Lâm nghiệp đang thiết lập mạng lưới công tác viên cung cấp tin bài về các hoạt động lâm nghiệp cho Trang tin điện tử của Tổng cục. Hiên đã có trên 100 công tác viên cho Trang tin đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Tổng cục Lâm nghiệp đang có kế hoạch tập huấn về nghiệp vụ báo chí cho các cộng tác viên này trong thời gian tới.

File đính kèm:  DanhsachcongtavienWEBSITE.doc