CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Long An: phát triển hệ thống cây trồng phân tán

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:10

Hiện nay diện tích rừng của tỉnh bị suy giảm mạnh. Từ hơn 70.300 ha rừng tập trung vào năm 2004 thì nay chỉ còn 46.490 ha, giảm gần 24.000 ha. Nguyên nhân bị tụt giảm chủ yếu do sản phẩm từ rừng trồng (cây Tràm) gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ; việc trồng cây kết hợp với chức năng phòng chống lũ lụt, chống xói lở chưa thực sự được coi trọng;...

 Hiện tỉnh Long An đề ra các giải pháp phát triển hệ thống cây trồng phân tán thay thế cho diện tích rừng tập trung bị mất, đảm bảo nhu cầu về môi trường sinh thái. Cụ thể tiến hành rà soát lại toàn bộ những nơi có khả năng trồng cây phân tán như các trục lộ giao thông, các bờ kênh mương, trụ sở cơ quan xí nghiệp, trường học, bệnh viện, trạm xá, đất kinh tế hộ gia đình, đặc biệt chú trọng các tuyến, cụm dân cư mới xây dựng... để có kế hoạch trồng cây ngay từ mùa mưa năm 2010 và những năm sau. Tổ chức trồng cây lâm nghiệp lâu năm có giá trị cao (Sao, Dầu) với yêu cầu phải bảo đảm mỹ quan, an toàn giao thông, an toàn về đường điện, cáp quang. Hỗ trợ cây giống cho phong trào trồng cây gây rừng, hướng dẫn các địa phương về kỹ thuật trồng cây, xác định lịch thời vụ, biện pháp bảo vệ, chăm sóc, khai thác thu hoạch sản phẩm bảo đảm tỷ lệ sống cao, cây trồng phát triển tốt và có hiệu quả.
Ngoài ra, tỉnh còn vận động nhân dân, đầu tư vốn và công sức lao động để trồng các loại cây thích hợp với điều kiện đất đai và có hiệu quả kinh tế.