CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam”

Cập nhật ngày : 24/04/2013 08:43

 

Ngày 23/4/2013, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam” giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp.

Tham dự Lễ ký có Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Quỹ TFF; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Ban liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, và Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam” với 4 mục tiêu quan trọng là ban hành và áp dụng được bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững; thiết lập được hệ thống báo cáo hiện trạng khai thác và sử dụng rừng tại Việt Nam; tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững thông qua các khóa đào tạo; thiết lập được kế hoạch thực hiện quản lý rừng bền vững.

 Tại lễ ký kết, ông Cao Chí Công, Giám đốc Dự án đã cảm ơn sự hỗ trợ của TFF và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của nhà tài trợ để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành Lâm nghiệp thông qua việc hoàn thành 4 mục tiêu đề ra ./.

Văn phòng Tổng cục