CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Lào Cai: Chuẩn bị hơn 20 triệu cây giống lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 03/02/2015 01:59

Hiện toàn tỉnh đã chuẩn bị được 20 triệu 420 nghìn cây giống các loại và 19,3 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan, sa mộc... để chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2015.

Cũng tính đến thời điểm này, Chi cục Lâm nghiệp đã cấp chứng chỉ cho hàng chục lô cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho các đơn vị, cơ sở sản xuất với các giống chủ yếu như keo, quế, sa mộc, sơn tra, thông mã vĩ để phục vụ trồng rừng vụ xuân hè.

Theo kế hoạch, năm 2015 toàn tỉnh sẽ trồng 8.205 ha rừng, đến thời điểm này các  địa phương đã chuẩn bị được 826 ha đất, đạt 10,1% kế hoạch năm, gồm 791 ha rừng sản xuất, 35 ha rừng phòng hộ.

Đối với công tác trồng rừng hỗ trợ sau đầu tư, ngành lâm nghiệp đã tiến hành tập huấn, triển khai đăng ký trồng rừng cho các hộ gia đình tại Bảo Thắng, Bảo Yên và hai xã Tân An, Tân Thượng của huyện Văn Bàn.

Nguồn: Báo Lào Cai