Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Lâm Đồng: kịp thời dập tắt mọi vụ cháy rừng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:00

"Kịp thời dập tắt mọi vụ cháy rừng" là khẳng định của ông Nguyễn Khang Thiên, Phó Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng về tình hình bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy lớn trên diện tích hàng trăm nghìn ha ở Lâm Đồng.

Lâm Đồng hiện là một trong 2 tỉnh có diện tích rừng lớn nhất nước. Nguy cơ cháy rừng ở Lâm Đồng rất cao và trong hơn 3 tuần qua, tất cả 612 nghìn ha rừng ở Lâm Đồng đều nằm trong mức cháy rừng cấp IV (nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm – mức báo cháy rừng cao nhất).
Để chủ động phòng và dập tắt kịp thời mọi vụ cháy rừng, trước khi vào mùa khô, tất cả các đơn vị chủ rừng, các địa phương đều xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ với tổng mức đầu tư cho công tác này trong mùa khô năm nay lên đến 18,5 tỉ đồng (trong đó các ngân sách nhà nước 10,5 tỉ đồng và các doanh nghiệp có rừng trồng tự đầu tư 8 tỉ đồng ). Theo đó, các đơn vị chủ rừng đã xử lý trước thực bì, vật liệu cháy trên diện tích 2.145 ha rừng ở những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất, xây dựng hơn 100 chòi canh lửa, mua sắm nhiều thiết bị chữa cháy rừng... Đồng thời từ đầu mùa khô đến nay, các đơn vị chủ rừng, địa phương đã huy động lực lượng thường trực canh rừng hơn 1.000 người chia thành các tổ đội trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt các nguy cơ gây cháy và phát hiện, kịp thời dập tắt mọi vụ cháy.
Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cũng như thiệt hại nếu xảy ra cháy, Lâm Đồng tiếp tục du trì mức báo động cháy rừng cao nhất ở tất cả các địa phương trong tỉnh, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quyết liệt ngăn chặn từ gốc mọi nguy cơ cháy do con người gây ra như hạn chế người vào rừng, kiểm soát chặt các nguồn gây lửa, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng ở tất cả các vùng dân cư sống trong và ven rừng