Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Lâm Đồng: khởi động dự án giúp cho dân tham gia làm du lịch sinh thái rừng và cải thiện sinh kế

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:56

Một dự án giúp cho dân tham gia làm du lịch sinh thái rừng và cải thiện sinh kế được triển khai trên lâm phần Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà ở Lâm Đồng chính thức khởi động ngày 24/3 với mức đầu tư lên đến 3,83 triệu USD do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA ) viện trợ không hoàn lại.
Ban quản lý Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà cho biết: Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà. Tuy nhiên, phương pháp nâng cao năng lực này không chỉ đơn thuần đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý của Vườn quốc gia mà nâng cao theo hướng dựa vào cộng đồng.

Dự án sẽ tập trung thiết lập mô hình hợp tác quản lý giữa Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà với cộng đồng dân cư sống trong và ven Vườn quốc gia. Các mô hình này tập trung vào 2 lĩnh vực: giúp người dân làm du lịch sinh thái rừng từ tài nguyên rừng ở Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà và hỗ trợ cải thiện sinh kế. Và theo đó, về du lịch, Ban quản lý dự án sẽ bồi dưỡng kiến thức du lịch cho người dân, đào tạo một số người dân có đủ điều kiện làm hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn dân mở các hoạt động phục vụ du lịch như hình thức du lịch ở nhà dân, biểu diễn cồng chiêng, hướng dẫn tham quan, tìm hiểu những điều kỳ thú ở Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà ... Về hỗ trợ cải thiện sinh kế, người dân sẽ được hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch... cũng như kế hoạch phát triển sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Dự án được triển khai trên địa bàn của huyện Lạc Dương; người dân được tham gia và hưởng lợi từ dự án hầu hết là đồng bào các dân tộc Cill, Lạch... /.