CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Ký kết Bản ghi nhớ (MoU) giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi về hợp tác Bảo tồn và Bảo vệ đa dạng sinh học

Cập nhật ngày : 13/12/2012 11:24

          Sáng ngày 10/12/2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bà Edna Molewa, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nước và Môi trường Nam Phi thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Nam Phi đã hội đàm và ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác về bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học giữa Việt Nam và Nam Phi.

          Bản Ghi nhớ này được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia và các mục tiêu, nguyên tắc của Công ước Đa dạng Sinh học (CBD) và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà hai nước là thành viên với mục tiêu nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và tuân thủ Công ước CITES cũng như các văn bản pháp lý và Công ước khác có liên quan trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.

          Ngay sau khi MoU được ký kết, Đoàn công tác của Nam Phi và Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực thi cam kết của hai Chính phủ, trong đó tập trung vào tăng cường quan hệ hợp tác trong việc phòng chống nạn buôn lậu mẫu vật tê giác và thực thi các quy định của CITES, đồng thời đây cũng là cơ hội để hai nước thảo luận thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên.

          Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đa dạng sinh học, đặc biệt các loài quý, hiếm, nguy cấp. Hai bên tin tưởng rằng, với hệ sinh học tương đồng nhau, Việt Nam và Nam Phi sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học./.

                                                Bài và Ảnh: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam