CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Thực thi pháp luật”

Cập nhật ngày : 15/05/2014 11:12

Từ 12 đến 15/05/2014, Dự án Hợp phần “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” đã tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ thực thi pháp luật tại Hồ Chí Minh.

Học viên tham gia đào tạo là cán bộ làm công tác thanh tra pháp chế của Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản khu vực miền Trung, miền Nam. Nội dung chính của Khóa đào tạo là nâng cao một số kỹ năng cần thiết trong quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Khóa tập huấn áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, tập trung nhiều vào ví dụ, tình huống thực tế, tọa đàm trao đổi thông tin, thảo luận nhóm, đóng vai..., các kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm vấn và lấy lời khai.... giúp các học viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức được giảng dạy trong khóa tập huấn.

Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Giám đốc Dự án kỳ vọng với các kiến thức, thông tin được trang bị, học viên có thể vận dụng trong công việc hàng ngày, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

BQL Dự án PA