CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Khóa đào tạo “Nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái”

Cập nhật ngày : 23/05/2014 05:19

Trong 05 ngày 19-23/05/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” đã tổ chức Khóa đào tạo “Nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái” cho cán bộ các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Nam. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án đến dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Mục tiêu của Khóa Đào tạo nhằm trang bị kiến thức, các tiếp cận và kỹ năng giáo dục truyền thông, phát triển sinh kế, góp phần tăng cường năng lực quản lý, tổ chức phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững, hiệu quả tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Khóa Đào tạo là một trong chuỗi hoạt động đào tạp nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo tồn thiên nhiên tại các đơn vị, địa phương./.

BQL Dự án PA