CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Khai mạc khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý, giám sát đa dạng sinh học, cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật

Cập nhật ngày : 15/05/2014 11:11

Sáng 12/5/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam” tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý, giám sát đa dạng sinh học, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho khoảng 25 học viên là các cán bộ làm việc trong các Vườn quốc gia/Khu bảo tồn thiên nhiên ở các tỉnh phía Nam.

Mục đích của Khóa đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng cần thiết cho học viên về hoạt động điều tra đa dạng sinh học và cứu hộ động vật để tham mưu giúp Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Dự kiến Khóa tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 20/5/2014./.

 BQL Dự án PA