CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Cập nhật ngày : 19/11/2016 11:55

 

         Chiều 18/11/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường và Cao ủy về Môi trường, các vấn đề về hàng hải và thủy sản, Ủy ban Châu Âu, ông Karmenu Vella.

         Tham dự buổi lễ công bố có sự tham gia của hai đoàn đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT, ông  Bruno Angelet,  Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội Đại diện các Đại sứ quán thành viên của EU, lãnh đạo các Cục/Vụ của các Bộ/ngành liên quan, Hiệp hội gỗ lâm sản trong cả nước, các tổ chức quốc tế và Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.

         Hiệp định VPA/FLEGT nhằm đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các sản phẩm gỗ xuất khẩu, góp phần phần thúc đẩy ngành chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam phát triển một cách bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế, đặc biệt là thị trường EU, nâng cao thương hiệu và hình ảnh ngành chế biến gỗ của Việt Nam.

         Vào tháng 10 năm 2010, Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EU) đã đồng ý  khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT).  Trên cơ sở đó, hai Bên đã chính thức đàm phán từ tháng 11/2011. Với tinh thần đàm phán tích cực, hiểu biết, tôn trọng và bình đẳng, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư, sau gần 6 năm, với 10 phiên cấp cao, 18 phiên cấp kỹ thuật, Việt Nam và EU đã cơ bản kết thúc toàn bộ các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT. Nội dung cơ bản của Hiệp định gồm phần lời văn Hiệp định và 9 phụ lục kỹ thuật như sau:

- Phụ lục 1: Danh mục mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đưa vào Hiệp định VPA để cấp phép FLEGT;

- Phụ lục 2: Định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam;

- Phụ lục 3: Các điều kiện của EU qui định việc cho phép lưu thông tự do vào Liên minh các sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam đã được cấp giấy phép FLEGT;

- Phụ lục 4: Yêu cầu và thông số kỹ thuật của giấy phép FLEGT;

- Phụ lục 5: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS);

- Phụ lục 6: Điều khoản tham chiếu Giám sát Độc lập;

         - Phụ lục 7: Tiêu chí đánh giá hoạt động của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam trước khi cấp phép FLEGT;

         - Phụ lục 8: Công bố thông tin;

         - Phụ lục 9: Chức năng của Ủy Ban thực hiện chung (JIC).

          Nội dung quan trọng nhất của Hiệp định là Việt Nam sẽ xây dựng và vận hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của EU về truy suất nguồn gốc gỗ hợp pháp trong toàn bộ chuỗi cung.

         Phát biểu tại Lễ Công bố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường  khảng định rằng: Sau khi Hệ thống TLAS của Việt Nam được vận hành một cách đầy đủ sẽ góp phần quan trọng đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp xuất khẩu vào EU thông qua giấy phép FLEGT. Đây là "giấy thông hành" để các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam khi xuất khẩu vào EU không phải thực hiện trách nhiệm giải trình về truy suất nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Quy chế Gỗ EU, thúc đẩy quản lý rừng bền vững và phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất  khẩu Việt Nam".

     Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nhấn mạnh: "Hiệp định VPA/FLEGT được khởi động và kết thúc đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam và EU ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là hai bên vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA. Sau khi được triển khai hoàn toàn, Hiệp định VPA/FLEGT được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự tin cậy vào tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam không những tại thị trường EU mà còn tại các thị trường xuất khẩu khác, mang lại các lợi ích lớn hơn về kinh tế, môi trường và xã hội".

        Phát biểu tại buổi Lễ Công bố ông Karmenu Vella, Cao ủy về Môi trường, các vấn đề về hàng hải và thủy sản, Ủy ban Châu Âu nhấn mạnh: "'việc kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu, góp phần đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam. Đây là thời khắc lịch sử và là một dấu ấn mới trong việc hợp tác giữa hai bên".  Ông Karmenu Vella cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi Hiệp định trong thời gian tới và khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực hiện thành công Hiệp định này.

         Để những lợi ích của Hiệp định sớm được hiện thực hóa, hai bên thống nhất đẩy nhanh quá trình rà soát toàn bộ các phụ lục kỹ thuật để có thể sớm kết thúc toàn bộ Hiệp định và thực hiện các thủ tục nội bộ của mỗi bên cho việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định trong đầu năm 2017./.