Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đến 31/8/2010

Cập nhật ngày : 28/09/2010 03:36

Tính đến 31/8/2010, cả nước đã trồng mới được 151.491 ha rừng, trong đó diên tích rừng phòng hộ và đặc dụng là 34.336 ha, diện tích rừng sản xuất là 117.155 ha. Các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Yên Bái và Hà Giang có diện tích trồng rừng phòng hộ và đặc dụng cao nhất cả nước đạt trên 2000 ha tính đến thời điểm hiện tại.

File đính kèm: