CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án "Sân Golf và tổ hợp văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ mát và du lịch tại xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc"

Cập nhật ngày : 04/09/2018 10:45

File đính kèm:  1364_KL_TCLN_KL_Kết luận Thanh tra.PDF