CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hướng dẫn phối hợp liên ngành trong quản lý nuôi động vật hoang dã (văn bản số 183/CTVN-TTĐT ngày 05/6/2019)

Cập nhật ngày : 21/06/2019 05:31

File đính kèm:  HD phối hợp liên ngành.rar