CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hội thảo trực tuyến tham vấn Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Cát Tiên

Cập nhật ngày : 18/09/2021 03:51

Sáng 17/9/2021, Vườn Quốc gia Cát tiên đã chủ trì tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Cát Tiên đến năm 2030. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của 150 đại biểu, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực/ đơn vị khác nhau như: quản lý nhà nước, chủ rừng, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, đại diện cộng đồng, một số đối tác và dự án phát triển.

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một trong số những Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, nơi đây chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu, không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn có ý nghĩa với thế giới. Điều đó đã được khẳng định thông qua danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới mà tổ chức UNESCO công nhận vào năm 2001, Ban Thư ký công ước Ramsar công nhận khu đất ngập nước Bàu Sấu Sấu là khu ramsar có tầm quan trọng quốc tế vào năm 2005 và gần đây vào đúng ngày du lịch thế giới ngày 27/9/2012, Chính phủ Việt Nam đã xếp hạng Vườn quốc gia Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt.