CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo tham vấn ý kiến về nội dung Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

Cập nhật ngày : 30/09/2013 01:31

 

Sáng 27/9/2013, tại Bắc Giang, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chủ rừng và một số cơ quan/đơn vị liên quan về nội dung Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững. Thừa ủy quyền Tổng cục trưởng, Ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt kết quả so sánh các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đã và đang được áp dụng ở Việt Nam. Đây là cơ sở để xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia mới.

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho bố cục, nội dung của bản dự thảo lần thứ nhất về Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững.

Đây là Hội thảo tham vấn thứ 2 về dự thảo lần thứ nhất Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững. Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham vấn tại Quảng Ninh vào ngày 20/9/2013./.

                                                                    Vụ Sử dụng rừng