CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo tham vấn ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

Cập nhật ngày : 19/05/2014 05:07

        Sáng ngày 16/5/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp cùng Dự án: “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có trên 40 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp một số tỉnh.

        Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo về nội dung Bộ tiêu chuẩn, những kết quả đánh giá thử nghiệm, bộ bằng chứng tại thực địa đánh giá sự phù hợp về tính khả thi. Các đại biểu cũng đề xuất, góp ý một số điểm cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm nâng cao mức độ phù hợp thúc đẩy quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.

         Bộ tiêu chuẩn quốc gia Quản lý rừng bền vững sau khi hoàn thành sẽ là công cụ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của chủ rừng đối với từng khu rừng cụ thể; sử dụng tối đa các lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường của rừng./.

Khuất Thị Lan Anh, Vụ Sử dụng rừng