Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Hội thảo tham vấn về dự thảo Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất

Cập nhật ngày : 18/09/2022 11:32

Ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả trình bày về kinh nghiệm của các quốc gia trong việc xây dựng và triển khai Tuyên bố Glasgow; thực trạng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và các hệ sinh thái rừng cũng như dự thảo Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất giai đoạn 2022 – 2030, Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch với mục tiêu thực hiện cam kết của Việt Nam về Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất tại Cuộc họp các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26. Tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng có hiệu quả và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời huy động nguồn lực của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước, các thành phần kinh tế; kêu gọi hỗ trợ quốc tế nhằm giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng, suy thoái đất, thực hiện có hiệu quả các hoạt động đã được đưa ra trong bản Kế hoạch này.

Dự thảo đã đưa ra 07 nhóm với 28 nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp, tập trung vào việc bảo tồn rừng và các hệ sinh thái trên cạn khác, đẩy nhanh quá trình phục hồi; tạo điều kiện về chính sách thương mại và phát triển, quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng hàng hoá bền vững giúp các quốc gia đạt được lợi ích chung, và không làm mất rừng và suy thoái đất; giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của rừng và đất đai, tăng cường khả năng phục hồi và nâng cao sinh kế nông thôn; thực hiện và nếu cần thiết, chuyển hướng các chính sách và chương trình nông nghiệp để khuyến khích nông nghiệp bền vững, thúc đẩy an ninh lương thực và tránh gây hại cho môi trường; khẳng định lại các cam kết tài chính quốc tế và tăng đáng kể nguồn tài chính, đầu tư từ nhiều nguồn công tư khác nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết các dòng tài chính với các mục tiêu quốc tế và tăng cường năng lực cho các bên liên quan nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch Glasgow.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng của các dự án đa dạng sinh học và lâm nghiệp thuộc GIZ đánh giá, rừng và lâm nghiệp đã đóng góp tiềm năng lớn vào giảm khí nhà kính, nên Kế hoạch này chính là một trong những nội dung và cách thức chúng ta có thể thực hiện để phục hồi và phát triển cảnh quan. Đồng thời khẳng định Việt Nam và Đức đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách. Đây cũng là một lĩnh vực quan trọng mà hai bên có thể cùng phối hợp để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành lâm nghiệp gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng, đây là một kế hoạch lớn, tập trung vào những vấn đề lớn, bao gồm cả rừng và sử dụng đất, do vậy chúng ta cần tìm ra những vấn đề trọng tâm cần giải quyết, những vấn đề còn khoảng trống để đưa vào kế hoạch. Đồng thời cũng cần quan tâm đến nguồn lực, cách thức tổ chức thực hiện và giải pháp để đạt được mục tiêu của Tuyên bố Glasgow.

Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với các bên liên quan sẽ tiếp tục tham vấn và hoàn thiện kế hoạch, tham mưu Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.