CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo tham vấn Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững

Cập nhật ngày : 23/06/2018 05:33

Ngày 22/6/2018, tại Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với RECOFTC tổ chức Hội thảo tham vấn Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững. Ông Lê Văn Bách, Vụ trưởng vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp thừa uỷ quyền lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi; đại diện một số doanh nghiệp trồng rừng, nhóm hộ, cá nhân và tổ chức phi chính phủ có liên quan. 

Theo báo cáo tại Hội thảo, qua thời gian gần 4 năm thực hiện Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững thì đã có 22 tỉnh thực hiện, xây dựng được 59 phương án quản lý rừng bền vững. Tổng diện tích rừng thực hiện theo phương án là 624.996 ha, trong đó rừng tự nhiên là rừng sản xuất: 404.937 ha, rừng trồng sản xuất 183.226 ha, rừng phòng hộ 36.832 ha. Tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo FSC tính đến tháng 4/2018 là 234.869 ha, trong đó có 87.966 ha rừng tự nhiên và 146.903 ha rừng trồng. Những kết quả trên vàcác yêu cầu của thực tế là cơ sở quan trọng để xây dựng các nội dung về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng thể hiện tại điều 27, 28 trong Luật Lâm nghiệp và Dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý rừng bền vững.

Dự thảo Thông tư đưa ra lấy ý kiến gồm 5 chương, 28 Điều quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, chủ rừng liên quan đến xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Theo ông Lê Văn Bách, bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững lần này gồm các tiêu chí, nguyên tắc hài hoà tối đa với các tiêu chuẩn quốc tế và thực tế của Việt Nam vừa đáp ứng được yêu cầu từ các “sân chơi” quốc tế và phù hợp với các “sân chơi” trong nước.

Phần lớn thời gian tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung chia tổ thảo luận để đóng góp ý kiến cho từng điều, khoản của Thông tư. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo này sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư, dự kiến trình ban hành trong đầu tháng 10/2018.

Dự thảo Thông tư vẫn tiếp tục được lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan tại địa chỉ: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/tong-cuc-lam-nghiep-lay-y-kien-gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-rung-ben-vung--3738

Văn phòng Tổng cục