CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo rà soát chính sách quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Cập nhật ngày : 05/02/2018 09:44

 

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) đã tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Báo cáo rà soát chính sách quản lý rừng bền vững ở Việt Nam với gần 50 đại biểu tham dự từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý rừng địa phương và đại diện các Viện, Vụ liên quan.

Dự thảo Báo cáo rà soát chính sách quản lý rừng bền vững ở Việt Nam đã đưa ra các đánh giá về chính sách quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) hiện nay của Việt Nam trong mối tương quan với bối cảnh quốc tế.

Theo đó, đến nay dù Việt Nam đã có khung chính sách về QLRBV và CCR tương đối đầy đủ, có tính khả thi cao song chỉ mới đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của QLRBV của Việt Nam và Quốc tế.

Báo cáo cũng đã nêu lên các tồn tại cần khắc phục như thiếu các chính sách về bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; chính sách khai thác gỗ, lâm sản chưa đáp ứng yêu cầu của Quốc tế và thực tiễn sản xuất của Việt Nam; chính sách về tiêu thụ, sử dụng sản phẩm gỗ sau khai thác chưa phù hợp, chưa khuyến khích được các chủ rừng nâng cao giá trị lâm sản như yêu cầu của QLRBV; thiếu các chính sách về môi trường cho chủ rừng thực hiện…

Sau khi nghe các kết quả báo cáo, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào các nội dung chính như cần có bảo hiểm để khắc phục rủi ro cho người dân, đặc biệt là hộ gia đình, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế nhỏ; cần đánh giá Thông tư 38/TT-BNNPTNN sau 3 năm thực hiện để có những bổ sung cho phù hợp thực tiễn, thiếu nguồn kinh phí đánh giá chất lượng rừng FSC hàng năm…

Từ phía doanh nghiệp, ông Lê Quang Đạo – PGĐ Công ty Lâm nghiệp Sông Kon, Bình Định cho rằng cần có chiến lược tập trung đào tạo về CCR cho các công ty nhà nước và khuyến khích người dân tham gia để đạt được mục tiêu dài hạn 30% diện tích rừng được cấp chứng chỉ. ông Đạo đề xuất nếu có chứng chỉ, công ty phải được tự khai thác mà không cần đấu giá để giảm khó khăn cho doanh nghiệp.

Sau khi thu nhận ý kiến đóng góp từ các bên liên quan, dự thảo báo cáo sẽ được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và đề xuất chính sách mới cho QLRBV và CCR ở Việt Nam.

Tổng kết Hội thảo, Ông Lê Văn Bách – Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp nhấn mạnh, trong năm 2018, Ngành sẽ ưu tiên thực hiện ngay việc xây dựng Thông tư  về Quản lý rừng bền vững thay thế cho Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 để kịp thời thực thi khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trong đó, tập trung vào các quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí Quản lý rừng bền vững (FM) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của Việt Nam hài hòa với  tiêu chuẩn quốc tế  nhằm đảm bảo thực thi quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.