CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hội thảo tham vấn đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo tồn Voi Việt Nam

Cập nhật ngày : 24/04/2015 04:16

Hôm nay 24/4/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã tổ chức Hội thảo tham vấn đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo tồn Voi Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, WWF, Ban quản lý 3 dự án bảo tồn Voi tại 3 tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Nghệ An,… đại diện một số cơ quan, tổ chức phi chính phủ và chuyên gia về bảo tồn Voi .

Theo báo cáo đánh giá tổng quan về bảo tồn Voi Châu Á hoang dã ở Việt Nam được trình bày tại Hội thảo, hiện nay ước tính trên toàn Việt Nam chỉ còn khoảng 100 – 120 cá thể Voi hoang dã phân bố rải rác tại 8 tỉnh gồm Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Phần lớn các đàn Voi chỉ có 1 – 5 cá thể sống tách biệt nhau, rất ít đàn có số lượng trên 10 cá thể. Hầu hết các đàn Voi hoang dã ở Việt Nam đều đang đứng trước nguy cơ cao bị săn bắn và xâm hại. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ 2009 đến nay, có khoảng 29 cá thể voi bị sát hại hoặc gặp nguy hiểm. Trung bình mỗi năm có ít nhất 4 cá thể Voi bị chết hoặc gặp nạn, chiếm 3 – 4 % tổng số cá thể voi hiện nay. Số lượng Voi nhà hiện nay là khoảng 47 con (chủ yếu ở Đắk Lắk) và cũng đang suy giảm.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo tổng quan các dự án bảo tồn Voi và các dự án khẩn cấp bảo tồn Voi ở 3 tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Nghệ An. Đa số các đại biểu cho rằng đã có đầy đủ cơ sở pháp lý về bảo tồn Voi, tuy nhiên vấn đề thực hiện còn có nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt các biện pháp khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam trong thời gian tới.

Văn phòng Tổng cục