CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hội thảo tham vấn Chức năng quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam

Cập nhật ngày : 12/07/2012 10:38

 

Chiều 11/7 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội thảo tham vấn Chức năng quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam”.

 

Tham dự Hội thảo, có đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, một số cơ quan/đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức GIZ và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn. Thứ trưởng, Phó tổng cục trưởng, Phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn chủ trì Hội nghị.

 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về đa dạng sinh học và hệ thống khu bảo tồn theo quy định hiện hành; góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định thay thế Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên Môi trường.

 

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến tham vấn và kiến nghị tâm huyết của các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học./.

Văn phòng Tổng cục

File đính kèm:  baoton.jpg