CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hội thảo tham vấn “Báo cáo Xây dựng dữ liệu đầu vào và Đề xuất dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ với công chức, viên chức chuyên ngành bảo tồn”

Cập nhật ngày : 08/10/2014 01:20

Trong 2 ngày 7-8/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Báo cáo Xây dựng dữ liệu đầu vào và Đề xuất dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ với công chức, viên chức chuyên ngành bảo tồn”. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Giám đốc Dự án chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Lãnh đạo ban quản lý một số Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo Báo cáo, đây sẽ là căn cứ quan trọng để Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục hoàn thiện báo cáo và đề xuất dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ với công chức, viên chức chuyên ngành bảo tồn./.

Dự án PA