CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ               -               HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 25/11/2021

Hội thảo quốc tế về tăng cường các cơ chế quốc tế trong đấu tranh chống buôn bán trái phép Hổ và các loài hoang dã khác

Cập nhật ngày : 13/12/2010 08:06

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sau Diễn đàn bảo tồn hổ toàn cầu tổ chức ở St. Petersburg đã tổ chức Hội thảo quốc tế thảo luận và xây dựng quan hệ đối tác nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã xuyên biên giới tế với sự tham gia của  các chuyên gia của Liên minh Quốc tế về Đấu tranh chống tội phạm loài hoang dã (ICCWC) và một số cơ quan thực thi luật quốc tế như Ban Điều phối Mạng lưới thực thi Luậ

Trong khuôn khổ các cam kết quốc tế về bảo tồn và phục hồi loài hổ, sinh cảnh và con mồi của chúng được thông qua tại Diễn đàn bảo tồn hổ toàn cầu tổ chức ở St. Petersburg, Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 21 - 24/11/2010, thực hiện Kế hoạch phục hồi loài hổ toàn cầu và Tuyên bố St. Petersburg đã được Lãnh đạo các nước có hổ thông qua tại Diễn đàn này, trong hai ngày 2 và 3/12/2010, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới đã mời các chuyên gia của Liên minh Quốc tế về Đấu tranh chống tội phạm loài hoang dã (ICCWC) và một số cơ quan thực thi luật quốc tế như Ban Điều phối Mạng lưới thực thi Luật loài hoang dã ASEAN (ASEAN-WEN), Cơ quan tình báo Hải quan thuộc Tổ chức Hải quan thế giới, Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Nam Phi, ... tới Hà Nội để thảo luận và xây dựng quan hệ đối tác nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã xuyên biên giới.

 

ICCWC là liên minh quốc tế với sự tham gia của Ban thư ký CITES quốc tế, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (INTERPOL), Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy Liên hiệp quốc (UNODC), Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO/RILO) và Ngân hàng Thế giới (WB) được những người đứng đầu của các tổ chức này ký kết ngày 23/11/2010 tại Diễn đàn Bảo tồn hổ toàn cầu.

 

Hội thảo với tiêu đề "Tăng cường các cơ chế quốc tế trong đấu tranh chống buôn bán trái phép hổ và các loài hoang dã khác" do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan thực thi luật trong nước như: Cục Kiểm lâm, Cơ quan Quản lý CITES, Cảnh sát Môi trường, Bộ Tư lệnh biên phòng, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Cục Quản lý Thị trường, Văn phòng INTERPOL quốc gia, v.v. là cơ hội để các bên có liên quan của Việt Nam thảo luận với các đối tác quốc tế về những khó khăn, thách thức trong việc kiểm soát hoạt động buôn bán trái phép các mẫu vật loài hoang dã, đặc biệt là những loài nguy cấp, quý, hiếm như hổ, ngà voi, tê tê và sừng tê giác. Tại Hội thảo này, các bên có liên quan trong nước và quốc tế đã chia xẻ kinh nghiệm và qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để hỗ trợ và trao đổi thông tin ở cả cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia về loài hoang dã.

 

Thông qua Hội thảo này, trong thời gian tới các đối tác của ICCWC và ASEAN-WEN sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, thiết lập kênh thông tin và điều phối các hoạt động thực thi xuyên quốc gia, cung cấp các thông tin tình báo để quản lý rủi ro, v.v. nhằm đấu tranh với nạn buôn bán quốc tế trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã.