CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo quốc tế “Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển chính sách”

Cập nhật ngày : 09/04/2013 01:15

 

Trong 03 ngày từ 3-5/4/2013, tại thành phố Huế, Dự án “Tăng cường Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” cùng với Tổ chức RECOFTC và Mạng lưới lâm nghiệp xã hội châu Á (ASFN) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển chính sách”.

 Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ, các Cục/Vụ liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Lâm nghiệp; Quỹ Ủy thác ngành Lâm nghiệp (TFF); đại diện 9 quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Nepal; một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, một số nhà khoa học và đại diện các Dự án Lâm nghiệp cộng đồng đang thực hiện tại Việt Nam.

        Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam và các nước trong khu vực, xác định rào cản, thách thức đối với quá trình phát triển Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam, định hướng phát triển chính sách làm cơ sở nhân rộng các mô hình Lâm nghiệp cộng đồng. Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận theo các nhóm chủ đề: (1) các vấn đề kỹ thuật trong lâm nghiệp cộng đồng; (2) các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến quản lý rừng cộng đồng; (3) Lâm nghiệp cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hòa nhập quốc tế; (4) tài chính và xây dựng năng lực cho Lâm nghiệp cộng đồng.

Kết quả Hội thảo đã xác định được một số giải pháp mang tính định hướng chính sách cho phát triển Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu./.

Đặng Quang Thuyên - Viện Điều tra Quy hoạch rừng

File đính kèm:  lncd1.jpg