CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo mô hình trồng cây gỗ lớn thâm canh giổi xanh

Cập nhật ngày : 03/10/2014 05:20

Để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng cũng như làm giàu từ nghề trồng rừng, ngày 26/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Nà Tấu, huyện Điện Biên tổ chức Hội thảo mô hình trồng cây gỗ lớn thâm canh giổi xanh.

Mô hình được triển khai trên diện tích 26ha, thuộc 3 bản của xã Nà Tấu, gồm: Nà Tấu 6, Lán Yên, Co Đứa, với tổng số 26 hộ tham gia; trong đó, 4 hộ trồng trên 2ha vườn đồi. Các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ giống và 50% lượng phân bón cho một năm đầu triển khai. Ngoài ra, các hộ được cán bộ kỹ thuât của Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng, như: cách làm cỏ kết hợp với xới gốc, cách bón phân và điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý cho từng thời kỳ sinh trưởng của cây.

Sau 3 tháng triển khai mô hình cho thấy: cây giổi xanh sinh trưởng và phát triển tốt, không có biểu hiện về sâu bệnh; tỷ lệ cây sống đạt trên 95%, chiều cao cây đạt từ 30cm – 45cm.

Thành công bước đầu của mô hình đã và đang mở ra một hướng canh tác mới cho nông dân, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, giữ gìn và phát triển vốn rừng mở hướng cho người dân làm giàu từ nghề trồng rừng. Phát triển rừng còn góp phần gìn giữ nguồn nước, chống xói mòn và rửa trôi đất, đảm bảo sự bền vững cho việc canh tác các cây màu trên đất dốc.

Nguồn: baodienbienphu.info.vn