CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo khởi động Dự án: “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam”

Cập nhật ngày : 25/06/2013 10:18

 

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã chức Hội thảo khởi động Dự án Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện nhà tài trợ; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp một số tỉnh, một số chủ rừng đang thực hiện thí điểm mô hình quản lý rừng bền vững hoặc đã được cấp chứng chỉ FSC, một số nhà khoa học và chuyên gia quốc tế đang thực hiện các dự án lâm nghiệp tại Việt Nam.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu giới thiệu các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án. Đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý các cấp, các chủ rừng để xác định các giải pháp hữu hiệu trong quá trình thực hiện, nhằm đáp ứng được mục tiêu, kết quả của Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt./.

                                                            Cao Chí Công- Giám đốc Dự án