CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo Công bố hiện trạng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam và góp ý dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 04/06/2015 11:14

Ngày 2 và 3/6/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Công bố hiện trạng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam và góp ý dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

 Tham dự Hội thảo có khoảng 70 đại biểu, đại diện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số Viện nghiên cứu, trường đại học; một số dự án FORMIS, IPFES, VFD, Quỹ TFF; một số nhà khoa học, chuyên tra trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam được công bố tại Hội thảo là dữ liệu được tổng hợp từ các tỉnh trên cả nước, được tích hợp vào hệ thống nền FORMIS. Đây là Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp và người dân tra cứu thông tin giống cây trồng lâm nghiệp ở địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp./.