CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật ngày : 29/03/2013 04:11

 

Sáng nay, 29/3/2013, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh,  đại diện một số đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

          Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2012, cả nước đã thu được hơn 1.172,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó riêng Quỹ Trung ương đã thu được 981,398 tỷ đồng từ các cơ sở sản xuất thủy điện và cung ứng nước sạch, vượt kế hoạch phê duyệt hơn 57 tỷ đồng; thành lập, đi vào vận hành được 27 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Tuy nhiên, nhiều hạn chế cũng được báo cáo nêu rõ, trong đó có sự chậm trễ trong việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định “05” và Nghị định “99”. Dự kiến, năm 2013, cả nước sẽ thành lập và đi vào vận hành 30 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, thu khoảng 925 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

          Phần lớn thời gian của Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị nhằm tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các địa phương.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Bá Ngãi đã đánh giá cao và hoan nghênh  sự quyết tâm, chủ động của địa phương, nhất là Lâm Đồng, Đắk Nông và Lai Châu. Đồng thời, Ông cũng yêu cầu Quỹ Trung ương và địa phương thực hiện tốt một số một số công việc trong thời gian tới; trong đó trọng tâm là việc  xây dựng và ban hành các văn bản QPPL để hướng dẫn thực hiện chính sách, kiện toàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng địa phương, …./.

 

                                                          Bài và ảnh: Văn phòng Tổng cục