Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật ngày : 14/07/2022 05:33

Ngày 14/7/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo cho biết, trong 6 tháng đầu năm Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tham mưu, đề xuất các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các tỉnh trọng điểm, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần bảo vệ rừng, tăng thu nhập cho người dân cũng như các đơn vị tham gia bảo vệ rừng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp và pháp luật liên quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo báo cáo tại Hội nghị

Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện: số vụ vi phạm giảm 1,2% so với cùng kỳ, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 50% so với cùng kỳ; số vụ cháy rừng giảm 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nóng về tình trạng phá rừng tại một số tỉnh như một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung Nguyên nhân chủ yếu là phá rừng lấy đất làm nương rẫy.

Về công tác phát triển rừng, cả nước đã chuẩn bị được 859 triệu cây giống các loại, phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2022, bằng 130,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận được 09 giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất, chất lượng cao. Diện tích trồng rừng đạt 119.400 ha, đạt 49% kế hoạch, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cả nước đã trồng 50 triệu cây, đạt 41% kế hoạch, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù vậy, nhiều tỉnh vẫn chưa tích cực chỉ đạo trồng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Chính sách về phát triển rừng còn hạn chế, nguồn kinh phí hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng theo chính sách quy định, chưa kịp thời.

Về khai thác lâm sản, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung khoảng 8,5 triệu m3, đạt 46% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch. Xuất siêu ước đạt 7,508 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc - chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng số tiền đã thu được 1.502 tỷ đồng bằng 106% so với cùng kỳ và đạt 54% so với kế hoạch.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng cục Lâm nghiệp đề ra một số nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án theo đúng kế hoạch Bộ giao; đồng thời triển khai hiệu quả các Văn bản QPPL theo quy định; triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vừng giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các Chương trình, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2022 đảm bảo độ che phủ rừng đạt 42,02%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Nguyễn Quốc Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị lưu ý, toàn ngành cần nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý về những biến động của thị trường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu lâm sản đã đề ra (16,3 tỷ USD), Tổng cục Lâm nghiệp khuyến nghị các doanh nghiệp bên cạnh việc giữ vững những thị trường truyền thống thì cần linh hoạt, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm. Tăng cường liên kết để sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng, trú trọng các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho chế biến, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước.

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhì cho ông Cao Chí Công, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Đỗ Trọng Kim, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân là công chức, viên chức Tổng cục Lâm nghiệp. 

Văn phòng Tổng cục 

File đính kèm: