CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội nghị các bên tham gia Công ước chống sa mạc hóa lần thứ 15  

Cập nhật ngày : 27/05/2022 09:49

Được sự uỷ quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy nhiệm của Chính phủ, Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên lần thứ 15 Công ước chống sa mạc hóa (UNCCD COP15) tại thành phố Abidjan, Cộng hòa Bờ Biển Ngà từ ngày 9-20/5/2022. Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển làm Trưởng đoàn.

Hội nghị Công ước chống sa mạc hóa (UNCCD COP15) với sự có mặt của hơn 2000 đại biểu từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội, trong đó có hàng chục nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ, khoảng trên 50 bộ trưởng và nhiều đại biểu cấp cao tham dự. Chủ đề của UNCCD COP15 là “Đất đai. Sự sống. Di sản: Từ khan hiếm đến thịnh vượng”. Nội dung ưu tiên hàng đầu trong chương trình UNCCD COP15 là từ nay đến năm 2030 cần phục hồi một tỷ hecta đất bị suy thoái và bảo vệ con người, nhà cửa và đất đai trước tác động của các rủi ro, thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu.

Nội dung Hội nghị gồm: (1) Các phiên họp COP15; (2) Các phiên họp của Ủy ban Khoa học và Công nghệ (CST15); và (3) Các phiên họp của Ủy ban Đánh giá việc thực hiện công ước (CRIC 20). Ngoài ra, Hội nghị còn tổ chức các sự kiện, tọa đàm bên lề về các vấn đề quản trị đất đai, hạn hán, phát triển rừng nâng cao độ che phủ, sự đóng góp của các tổ chức quốc tế cho Công ước UNCCD (GEF, GIZ, FAO, UNEP, v.v) và triển lãm các thành tựu về cải tạo đất đai chống hạn hán và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Hội nghị lần này là cơ hội để Việt Nam cùng các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế bàn các giải pháp cùng hành động phục hồi đất và rừng. Việt Nam cũng đã thể hiện các nỗ lực trong việc thực thi nội dung trọng tâm của Công ước trong việc thực hiện mục tiêu tự nguyện về Cân bằng suy thoái đất và Kế hoạch khô hạn quốc gia. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là thành viên có trách nhiệm của Công ước, thực hiện đầy đủ các quyết định của UNCCD COP15.

Ngoài các phiên họp chính thức, các sự kiện bên lề, Đoàn Việt Nam đã tổ chức hội đàm, trao đổi thảo luận với các đối tác nhằm vận động sữ hỗ trợ của các nguồn lực quốc tế cho công tác chống sa mạc hóa/suy thoái đất ở Việt Nam.