CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội nghị Ban chỉ đạo dự án lần thứ hai dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Cập nhật ngày : 19/12/2021 08:25

Ngày 17/12/2021, Hội nghị Ban chỉ đạo dự án lần thứ hai dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên (AFoCO/024/2021) đã được tổ chức thông qua hệ thống trực tuyến tại 3 điểm cầu: Văn phòng Ban Thư ký AFoCO (Hàn Quốc), Tổng cục Lâm nghiệp và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật các hoạt động của dự án từ khi hội nghị Ban Chỉ đạo dự án lần 01 (tháng 7/2021) đến nay; đánh giá kết quả hoạt động và tiến độ giải ngân năm 2021; xem xét kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách năm 2022 và bàn giải pháp thực hiện các hoạt động của dự án trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid 19.

Dự án được AFoCO tài trợ 1.000.000 USD trong 05 năm, từ 2021 – 2025. Trong đó, kế hoạch ngân sách năm 2021 là 215.531 USD; kế hoạch ngân sách năm thứ hai (2022) dự kiến là 439.301 USD. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ năng bảo vệ rừng gắn với giám sát đa dạng sinh học; Xây dựng các mô hình trồng sưu tập trà hoa vàng, vườn sưu tập phong lan và nhà kính, trồng cây Điều cao sản cho đồng bào dân tộc Mạ và S’Tiêng (thôn 3, thôn 4, xã Phước Cát 2), trồng cỏ thâm canh chăn nuôi gia súc (ấp 7, xã Đắc Lua), homestay (xã Nam Cát Tiên).

Tại hội nghị, ông Orlando Panganiban, Giám đốc Ban Dự án Hợp tác của Ban Thư ký AFoCO đã phân tích hiệu quả hoạt động của Dự án (vật chất, tài chính) dựa trên Kế hoạch thực hiện dự án (PIP matrix) đã được đệ trình; Đánh giá cao những nỗ lực Vườn quốc gia Cát Tiên trong việc thực hiện dự án trong điều kiện đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Một số hoạt động năm 2021 đang thực hiện cần được tiếp tục đến hết tháng 2/2022.

GS.TS Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án, chủ trì Hội nghị trân trọng cảm ơn và đề nghị Ban Thư ký AFoCO tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn Vườn quốc gia Cát Tiên thực hiện thành công dự án.

Bài: Phạm Hữu Khánh

Ảnh: Nguyễn Văn Cường.