CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hóa năm 2022

Cập nhật ngày : 16/06/2022 11:02

Ngày 16/6/2022, tại Vườn quốc gia Ba vì, Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì, phối hợp với Vườn quốc gia Ba Vì và các đơn vị liên quan tổ chức phát động trồng cây và đối thoại về chủ đề “Thực trạng và các giải pháp chống suy thoái đất”, đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động của Việt Nam nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và kỷ niệm 28 năm thành lập Công ước Chống sa mạc hóa (UNCCD).

Ngày 17 tháng 6 hằng năm được Ban thư ký Công ước chọn là Ngày quốc tế Chống sa mạc hóa. Đây là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về chống suy thoái đất/sa mạc hóa, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.​ Chủ đề ngày quốc tế Chống sa mạc hóa năm 2022 là: Chung tay vượt qua hạn hán - Rising up from drought together”.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Văn Điển – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tham dự và chủ trì các sự kiện kỉ niệm ngày quốc tế chống sa mạc hóa năm 2022, cùng với sự tham dự của trên 70 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Lâm nghiệp, Hội khoa học và Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, một số tổ chức quốc tế và NGOs, một số Viện nghiên cứu về nông lâm nghiệp và Trường Đại học Lâm nghiệp.