CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Góp ý về Dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày : 05/10/2020 09:24

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản góp ý gửi về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 30/10/2020.

số: 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại 02437.349.657,

Email: trungphv@gmail.com

 

 

File đính kèm:  CV_Du thao.rar