CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật ngày : 21/10/2010 10:28

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý động vật hoang dã thông thường. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý vào bản dự thảo và gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT bằng văn bản hoặc qua email: cites_vn.kl@mard.gov.vn

File đính kèm:  KhunggopyVBQPPL.xls