CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng vượt kế hoạch 20%, đạt 15,87 tỷ USD

Cập nhật ngày : 28/12/2021 06:53

Chiều 28/12/2021, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 06 Vườn quốc gia thuộc Tổng cục, 04 Chi cục Kiểm lâm vùng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp đã bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương, khắc phục mọi khó khăn để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những giải pháp chỉ đạo kịp thời, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Tổng cục đã tham mưu đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình đề án để huy động các nguồn lực cho phát triển ngành lâm nghiệp. Trong đó, Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã thu hút sự quan tâm, vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương. 100% chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, nổi bật là: giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,87 tỷ USD, vượt 20% kế hoạch đề ra, tăng 20% so với năm 2020; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.115 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch thu năm 2021, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42,02%, tăng 0,01% tương ứng khoảng 3.300 ha so với năm 2020, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; năm 2021 cả số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại cơ bản đều giảm so với năm 2020.

Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Hợp tác quốc tế về lâm nghiệp phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, qua đó tăng cường hợp tác phát triển sản xuất và thúc đẩy thị trường xuất khẩu lâm sản. Hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ với diện tích, cơ cấu đáp ứng cơ bản yêu cầu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, chống xói mòn đất đai, sa mạc hóa và giảm nhẹ thiên tai; đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh môi trường. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được kiểm soát chặt chẽ.

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ghi nhận, biểu dương và đặc biệt ấn tượng với những kết quả, đóng góp của ngành lâm nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2021, đặc biệt là nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và sự đồng hành có trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp. Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và các Hiệp hội, doanh nghiệp là một “hình mẫu” cần phát huy, nhân rộng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục Lâm nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID đến các hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ tại một số vùng trọng điểm như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu đất sản xuất, tình trạng di dân tự do, chuyển diện tích đất rừng sang trồng cây công nghiệp, nông nghiệp và khai thác rừng tự nhiên trái phép.

Năm 2022, ngành lâm nghiệp đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là phấn đấu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 42%, nâng cao chất lượng rừng. Trồng 230.000 ha rừng tập trung, trồng 122 triệu cây phân tán. Khai thác 31,5 triệu m3 gỗ. Phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu lâm sản 16 tỷ USD. Thu dịch vụ môi trường rừng: 3.000 tỷ đồng.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp đã đề ra 10 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển và bền vững ngành Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu; tập trung thực hiện phối hợp trong việc ngăn chăn tình trạng gian lận thương mại của một số doanh nghiệp xuất khẩu, kiểm soát chặt gỗ nhập khẩu từ các nước có nhiều rủi ro về nguồn gốc gỗ bất hợp pháp; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, trong thời gian tới Tổng cục Lâm nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch ngành và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình đã được phê duyệt. Công tác bảo vệ rừng phải được đặc biệt quan tâm, và có sự phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với các địa phương.

Văn phòng Tổng cục